1.b Általános tantervű osztály angol/német nyelv-művészeti orientáltság - Hartyán Általános Iskola

„Hartyán Alapítvány az Iskoláért” közhasznú szervezet adószáma: 18041789-1-42 OTP BANK: 11715007-20322137
Keresés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

1.b Általános tantervű osztály angol/német nyelv-művészeti orientáltság

Leendő elsősöknek

„Amit az iskolának el kell végeznie, elsősorban az, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére, és az alkotás izgalmára, hogy segítsen megtalálni azt, ami majd szeretünk csinálni.”
Szentgyörgyi Albert

Nemesné Szerencsés Éva vagyok. 36 éve dolgozom a Hartyán Általános Iskolában. Többnyire 1-2. évfolyamon tanítottam, de néhány éve magyar nyelv és irodalmat tanítok 3-4. évfolyamon is. Jelenleg 2. évfolyamon tanítok magyar nyelv és irodalmat, matematikát, és az egyik 4. évfolyam osztályfőnökeként tanítványaimnak magyar irodalmat, környezetismeretet, rajzot, technikát és erkölcstant.

Művészeti osztályunkba sok szeretettel várjuk azokat a gyerekeket, akik nyitottak a művészet különböző ágai iránt. Osztályunkban kiemelt szerepet kap majd az ének-zene, furulya-, szolfézs-, rajz- és báboktatás. Tanítványainkkal megismertetjük a drámajáték, a néptánc, alapjait, néphagyományainkat, bepillantást nyerhetnek a népi kismesterségekbe.

Tanítványaink hagyományos elemző-összetevő, szótagoló módszerrel tanulnak meg olvasni. Nagy hangsúlyt fektetek a gyerekek szókincsének, beszédének fejlesztésére, az olvasás, írás elsajátítására, a nyelvtan és helyesírás tanulásának megalapozására. Matematikából sok tevékenykedtetéssel, játékkal, tapasztalatok útján szereznek ismereteket a kisgyerekek a számokról, mennyiségekről. Környezetünkkel tanulmányi sétákon, erdei kirándulásokon, táborozások alkalmával a helyszínen ismerkedhetnek a kicsinyek. Az osztály tanulói heti egy órában német nyelvet tanulnak.
Osztályunk egész napos rendszerben fog működni, így a gyerekek terhelése eloszlik a nap folyamán. Az óvodából az iskolába való átmenetet rugalmas óravezetéssel, nyugodt, családias légkörrel tesszük könnyebbé. A napirend kialakításánál figyelembe vesszük a gyerekek életkori sajátosságait. Fontosnak tartjuk a közös beszélgetéseket, az ebéd utáni meseolvasást, a szabad levegőn való önfeledt játékot, a délután lezárását a közös értékeléssel. A tanulók önállóságra nevelése érdekében már az első hetekben bevezetjük a felelősi rendszert.

Kiemelt feladatunknak tekintjük a közösségépítést, a szabadidő hasznos eltöltését is, ezért rendszeresen szervezünk iskolán kívüli programokat: kirándulást, színházlátogatást, múzeumlátogatást, kézműves tábort.
Szeretettel várjuk a szülőket és a gyerekeket Iskolába hívogató programsorozatunkra, ahol személyesen találkozhatunk és válaszolhatunk felmerülő kérdéseikre.

Nemesné Szerencsés Éva


 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz