1.n Német nemzetiségi osztály - Hartyán Általános Iskola

„Hartyán Alapítvány az Iskoláért” közhasznú szervezet adószáma: 18041789-1-42 OTP BANK: 11715007-20322137
Keresés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

1.n Német nemzetiségi osztály

Leendő elsősöknek

Kedves Leendő Elsősök! Kedves Szülők!

„ Megtanulnak betűt vetni
a tétova kis kezek:
csengő-bongó szép szavakkal
telnek majd a füzetek...
Ma, amikor útnak indul
a sok kicsi iskolás,
kívánjuk, hogy öröm legyen
számukra a tanulás!”
Szalai Borbála: Legyen öröm a tanulás!


Sok szeretettel várjuk a kisdiákokat német nemzetiségi osztályunkba, ahol szeretetteljes légkörben, 22 éve együtt dolgozó tanítópáros fogadja őket.

A 6-7 éves gyerekek életkori sajátossága a kíváncsiság, az érdeklődés és a nagyfokú tanulási kedv. Mindezek megfelelő feltételeket nyújtanak a korai nyelvtanuláshoz. A nyelvi elemeket a gyerekek játékosan, konkrét tevékenységeken keresztül ismerik meg, heti 5 órában. A németórákon kívül hon- és népismereti oktatás is folyik, amelyen a tanulók megismerkednek a német hagyományokkal, szokásokkal, valamint heti egy órában a német tánccal.
Az olvasástanítás elemző összetevő - szótagoló módszerrel történik. Nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvhelyesség ápolására, szókincsbővítésre, helyesírásra. Anyanyelvünk minél pontosabb ismerete, helyes alkalmazása az idegen nyelv tanulásában is segítségére lesz a gyerekeknek. Kiemelt feladatként kezeljük tanítványaink olvasóvá nevelését. A matematika órákon sokféle tevékenységgel, játékkal, tapasztalatok gyűjtésével szereznek ismereteket a számokról, mennyiségekről. Az énekórákon megismerkedünk a gyermek- és népdalokon keresztül a furulya használatával.
A gyerekek egyéni ütemben való haladását kooperatív módszerekkel biztosítjuk.

Az óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítése érdekében úgy szervezzük a tanórákat, hogy azok a kicsinyek teherbírásához igazodjanak. Fontos számunkra a gyerekek testi-lelki egészsége, az egészséges életmódra, aktív életre nevelés. Mindezek megvalósítása érdekében, a tanév során többször megyünk kirándulni, valamint évente erdei iskolába.
A gyermekek harmonikus fejlődése érdekében szükségesnek érezzük a családokkal való együttműködést, együttgondolkodást. Célunk egy olyan osztályközösség kialakítása, ahol nyugodt légkörben, kiegyensúlyozottan dolgozhatunk.

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és gyerekeket az Iskolába hívogató programsorozatunkra, ahol minden felmerülő kérdésükre személyesen is válaszolunk!

      
Kemény Magdolna osztályfőnök
       Nemesné Szerencsés Éva tanító


 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz