Általános tudnivalók - Hartyán Általános Iskola

„Hartyán Alapítvány az Iskoláért” közhasznú szervezet adószáma: 18041789-1-42 OTP BANK: 11715007-20322137
Keresés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Általános tudnivalók

Leendő elsősöknek

„Ez az én sulim, legyen a tied is!
mert itt jó a hangulat
sok barátom van
érdekes programok várnak bennünket”
fogalmazta meg egy hartyános kisdiák.A 2019-2020. tanévben 3 első osztály indítunk.


1.a S.I.Ma. (sakk- informatika- matematika) osztály angol nyelvvel
1.b Általános tantervű, művészeti orientáltságú osztály német nyelvvel

1.n Német nemzetiségi osztályNemzetiségi nevelést-oktatást ellátó iskola estében az EMMI r. 24.§ (4) bekezdése értelmében a nemzetiséghez tartózó jelentkezőt - ha a felvételi követelményeknek megfelel a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel vagy át kell venni.


A beiratkozás időpontja:

2019. április 11. (csütörtök) 8-19 óra között
2019. április 12. (péntek) 8-19 óra között


FELHIVAS tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására


Mit kell a beiratkozásra hozni?


 • A szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját

 • A gyermek lakcímkártyáját

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonatát

 • A gyermek TAJ kártyáját

 • Az óvodai szakvéleményt

 • Ha az óvoda szakértői bizottsághoz küldte a gyereket, a szakértői bizottság határozatát


Mindenki által kitöltendő dokumentumok:


 • Törvényi szabályozásról szóló nyilatkozat

 • Adatvédelmi nyilatkozat

 • Iskolaválasztással kapcsolatos nyilatkozat

 • Körzeteseknek: Jelentkezési lap

 • Körzeten kívülieknek: Előzetes jelentkezési lap

 • Erkölcstan, illetve Hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó nyilatkozat

 • Szülői nyilatkozat II. (elvált szülők esetén)

 • Szülői nyilatkozat felügyeleti jogról


Letölthető dokumentumok:


NYILATKOZAT

(az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 5. § (1) bek. a) alapján)

ELŐZETES JELENTKEZÉSI LAP
Észak-Pesti Tankerületi Központ XV. Tankerületének általános iskoláiba
.
(körzeten kívüli tanulóknak kell kitölteni)


BEJELENTÉS
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 91. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel alulírott személyek

NYILATKOZAT
A gyermek iskolájának megválasztásával kapcsolatban az 1952. évi IV. törvény 72/b § és az 1997. évi XXXI. számú Családjogi törvény 12.§ (1),(4) bekezdés, valamint a 149/1997. (IX. 10.) kormányrendelet értelmében

JELENTKEZÉSI LAP
Észak-Pesti Tankerületi Központ XV. Tankerületének általános iskoláiba

(
körzetes tanulóknak + a német nemzetiségi osztályba jelentkezőknek kell kitölteni)

Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról

Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról

NYILATKOZAT hit- és erkölcstan

SZÜLŐI NYILATKOZAT

NYILATKOZAT
a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti
ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkezés igénybevételéhez

NYILATKOZAT
Hozzájáruló nyilatkozat az étkezés igénybevételéhez / Web-MultiSchool3 étkezés
megrendelő program használatához

Hartyán Általános Iskola körzethatára

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz