Általános tudnivalók - Hartyán Általános Iskola

„Hartyán Alapítvány az Iskoláért” közhasznú szervezet adószáma: 18041789-1-42 OTP BANK: 11715007-20322137
Keresés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Általános tudnivalók

Leendő elsősöknek

„Ez az én sulim, legyen a tied is!
mert itt jó a hangulat
sok barátom van
érdekes programok várnak bennünket”
fogalmazta meg egy hartyános kisdiák.A 201
8-2019. tanévben 3 első osztály indítunk.

1.a angol irányultságú osztály
1.b  S.I.Ma. (sakk – informatika – matematika) osztály
1.n német nemzetiségi osztály

Angolos osztály
Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. A nyelvtudás javítja felnőttként a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit.
A legújabb kutatások azt bizonyítják, hogy a nyelvtanulást minél korábban kell elkezdeni. Iskolánk ezt az elvet követve, biztosítja első évfolyamtól kezdve az idegennyelv-tanulás lehetőségét két osztályban.
Angolos osztályunkban a hagyományos tárgyak oktatása mellett 1-2. évfolyamon heti 2, 3. osztályban heti 3, 4. osztálytól heti 5 óra angolt biztosítunk diákjaink részére.
A nyelvoktatáson kívül angolszász hagyományokkal is megismerkednek diákjaink. 5. és 7. évfolyam végén házi nyelvi vizsgát tesznek.

S.I.Ma. osztály (sakk
informatika matematika)
A Polgár Judit Sakk Alapítvány egy egyedülálló, képességfejlesztő programot (Sakkpalota) dolgozott ki az általános képességfejlesztésre, a logikus és kreatív gondolkodás elősegítésére, a digitális korban fellépő gondolkodásfejlődési hiányosságok pótlására. A sakk az egyik leghatékonyabb képességfejlesztő eszköz, amelynek segítségével a gyerekeket az iskolás kor elején be lehet vezetni a tudatos ismeretelsajátítás világába. A sakk azonban nem cél, hanem eszköz, melynek hatására nemcsak a matematikában, a logikában és a problémamegoldásban, hanem az olvasás és szóbeli kifejezés terén is erősödnek a tanulók.
Ezt a programot egészíti ki a számítástechnika oktatás elindítása első osztálytól, illetve az emelt szintű matematika a későbbiek során.

Német nemzetiségi osztály
Iskolánkban nagy hagyománya van a német nemzetiségi oktatásnak. Ebben az osztályban minden nap van németóra. Ez kiegészül heti egy hon-és népismeret órával és alsó tagozaton heti egy német táncórával. Az intenzív nyelvtanulás mellett átfogó képzést adunk, amely magában foglalja a német kultúra, valamint a magyarországi németek történelmének, hagyományainak a megismerését. Ausztriai nyelvi táborunkban lehetőséget biztosítunk tanítványainknak a nyelvgyakorlásra.
Diákjaink nemzetközi nyelvvizsgák formájában számot is adhatnak nyelvtudásukról. 5-6. évfolyamon A1-es, illetve A2-es szintet teljesíthetnek a Goethe Intézetben, majd 8. évfolyam végén iskolánkban szerezhetik meg a B1-es nemzetközi nyelvvizsgát az ingyenes DSD program keretében.
Ötödik évfolyamtól második idegen nyelvként angolt is tanulnak diákjaink heti 2 órában.
Fontos tudni, hogy ebbe az osztálytípusba az intenzív nyelvtanulás miatt csak azokat a gyerekeket várjuk, akikről úgy gondolják szüleik, hogy jól bírják a nagyobb terhelést és vállalják, hogy segítik őket az első években.Nemzetiségi nevelést-oktatást ellátó iskola estében az EMMI r. 24.§ (4) bekezdése értelmében a nemzetiséghez tartózó jelentkezőt - ha a felvételi követelményeknek megfelel a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel vagy át kell venni.


A beiratkozás időpontja:

 2018. április 12. (csütörtök) 8:00 -19:00
 2018. április 13. (péntek) 8:00 -19:00
Mit kell a beiratkozásra hozni?


 • A szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját

 • A gyermek lakcímkártyáját

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonatát

 • A gyermek TAJ kártyáját

 • Az óvodai szakvéleményt

 • Ha az óvoda szakértői bizottsághoz küldte a gyereket, a szakértői bizottság határozatát


Mindenki által kitöltendő dokumentumok:


 • Törvényi szabályozásról szóló nyilatkozat

 • Adatvédelmi nyilatkozat

 • Iskolaválasztással kapcsolatos nyilatkozat

 • Körzeteseknek: Jelentkezési lap

 • Körzeten kívülieknek: Előzetes jelentkezési lap

 • Erkölcstan, illetve Hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó nyilatkozat

 • Szülői nyilatkozat II. (elvált szülők esetén)

 • Szülői nyilatkozat felügyeleti jogról


Letölthető dokumentumok:


NYILATKOZAT

(az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 5. § (1) bek. a) alapján)

ELŐZETES JELENTKEZÉSI LAP
Észak-Pesti Tankerületi Központ XV. Tankerületének általános iskoláiba
.
(körzeten kívüli tanulóknak kell kitölteni)


BEJELENTÉS
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 91. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel alulírott személyek

NYILATKOZAT
A gyermek iskolájának megválasztásával kapcsolatban az 1952. évi IV. törvény 72/b § és az 1997. évi XXXI. számú Családjogi törvény 12.§ (1),(4) bekezdés, valamint a 149/1997. (IX. 10.) kormányrendelet értelmében

JELENTKEZÉSI LAP
Észak-Pesti Tankerületi Központ XV. Tankerületének általános iskoláiba

(
körzetes tanulóknak + a német nemzetiségi osztályba jelentkezőknek kell kitölteni)

Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról

Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról

NYILATKOZAT hit- és erkölcstan

SZÜLŐI NYILATKOZAT


Hartyán Általános Iskola körzethatára

1157

ÁRENDÁS  KÖZ

teljes közterület

1157

ERDŐKERÜLŐ UTCA

teljes közterület

1157

HARTYÁN  KÖZ

teljes közterület

1157

KŐRAKÁS  PARK

teljes közterület

1157

NYÍRPALOTA ÚT

51 - 111

1156

PÁSKOMLIGET UTCA

2 - 10

1156

PATTOGÓS  UTCA

teljes közterület

1156

SZÁRAZNÁD UTCA

teljes közterület

1154

SZENTMIHÁLYI ÚT

160 - 160

1157

ZSÓKAVÁR  UTCA

páros oldal

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz