1.a Általános tantervű osztály sakk-angol nyelv - Hartyán Általános Iskola

„Hartyán Alapítvány az Iskoláért” közhasznú szervezet adószáma: 18041789-1-42 OTP BANK: 11715007-20322137
Keresés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

1.a Általános tantervű osztály sakk-angol nyelv

Leendő elsősöknek”Foglalkozzunk meleg, sugárzó szeretettel a gyermekekkel, s akkor ők csodákra képesek.”
(Erich Fromm)Kedves Szülők!


Bruscháné Bálint Enikő vagyok, a szeptemberben induló 1.a osztály osztályfőnöke. Nagy örömmel és szeretettel várom a leendő elsősöket emelt szintű angolos osztályomba, ahol a gyerekek játékos formában már az első évben ismerkedhetnek az angol nyelvvel is, heti 2 órában. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanítóképző Főiskolai Karán diplomáztam 19 éve. Azóta ebben az iskolában tanítom az alsó tagozatos kisdiákokat. Úgy érzem, hogy a 6-8 éves korosztály áll hozzám a legközelebb.

Az óvoda és az iskola közti átmenetet mondókákkal, énekekkel, játékokkal színesítve igyekszem megkönnyíteni. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek örömmel járjanak iskolába, ahol egy barátságos, gyermekközpontú légkör veszi őket körül.

A matematikai ismeretek elsajátításához sok tevékenykedtetéssel, játékkal, saját tapasztalatok szerzésével jutunk el. Tanóráimon változatos eszközhasználattal a gyerekek kíváncsiságára építve ismerjük meg a számok birodalmát. A Sakkpalota program remek lehetőséget nyújt a gyerekek logikus, kreatív gondolkodásának és problémamegoldó képességének fejlesztésére. Az osztályomba járó gyerekek szótagolva tanulnak meg olvasni, melynek segítségével megalapozzuk a gyerekek helyesírási készségét is. Az első félévben különösen nagy hangsúlyt fektetek a vizuális kultúra és technika tantárgyakra az írásra való felkészítés miatt. Úgy szervezem a tanórákat, hogy azok a tanulók teherbírásához, igényeihez alkalmazkodjanak. A tanítás során figyelembe veszem tempójukat, hiszen első osztályban legfontosabb szempont az alaposság.

A tárgyi tudás átadása mellett igyekszem a gyerekeknek erőt adni az előttük álló kihívásokhoz, és támogatni őket örömükben, bánatukban. Segíteni abban, hogy majd boldog, sikeres felnőttek legyenek.

Manapság fontos az idegen nyelvek ismerete. A legutóbbi kutatások szerint az első idegen nyelv tanulását érdemes minél előbb elkezdeni. Az elsős korú gyerekek nagyon fogékonyak, befogadóak. Bátran használják a tanult szavakat, kifejezéseket, lelkesen utánozzák a hanglejtést is. Nem jönnek zavarba a számukra idegen, furcsának tűnő hangok kiejtésétől. Artikulációs bázisuk rugalmas. Legfontosabb cél az angolórákon az angol nyelv megszerettetése. Nyelvtanulásukat alapozó szakasznak kell tekintenünk. Játékosan, dalokon, verseken és rövid párbeszédeken keresztül olyan alapot adhatunk, melyre eredményesen építhet a későbbi nyelvoktatás. Negyedik osztályig heti 2 órában, majd felső tagozatban heti 4 órában tanulnak angol nyelvet tanítványaim.


Az iskolában eltöltött időt a gyerek aktivitása, a pedagógus szaktudása és a szülők támogató hozzáállása teheti igazán eredményessé. Számítok Önökre!
Várom a leendő kis elsősöket, akiknek szülei érdeklődnek az osztályom kínálta lehetőségek iránt!


   Bruscháné Bálint Enikő
            tanító


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz