1.b Általános tantervű osztály angol/német nyelv-művészeti orientáltság - Hartyán Általános Iskola

„Hartyán Alapítvány az Iskoláért” közhasznú szervezet adószáma: 18041789-1-42 OTP BANK: 11715007-20322137
Keresés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

1.b Általános tantervű osztály angol/német nyelv-művészeti orientáltság

Leendő elsősöknek

„Amit az iskolának el kell végeznie, elsősorban az, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére, és az alkotás izgalmára, hogy segítsen megtalálni azt, amit majd szeretünk csinálni.”
Szentgyörgyi Albert

Kemény Magdolna vagyok. 28 éve dolgozom a Hartyán Általános Iskolában. Többnyire 1-2. évfolyamon tanítottam. Jelenleg 2. évfolyamon vizuális kultúrát, testnevelést, technika és tervezést, 1. 2. és 3. évfolyamon a művészeti osztályokban ének-zenét tanítok. Az érdeklődő alsó és felső tagozatosok, szakkör keretében, a bábművészetet ismerhetik meg és sajátíthatják el.

Művészeti osztályunkba sok szeretettel várjuk azokat a gyerekeket, akik nyitottak a művészet különböző ágai iránt. Osztályunkban kiemelt szerepet kap majd az ének-zene, furulya-, szolfézs-, rajz- és báboktatás. Tanítványainkkal megismertetjük a drámajáték, a néptánc, alapjait, néphagyományainkat, bepillantást nyerhetnek a népi kismesterségekbe.

Tanítványaink hagyományos elemző-összetevő, szótagoló módszerrel tanulnak meg olvasni. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekek szókincsének, beszédének fejlesztésére, az olvasás, írás elsajátítására, a nyelvtan és helyesírás tanulásának megalapozására. Matematikából sok tevékenykedtetéssel, játékkal, tapasztalatok útján szereznek ismereteket a kisgyerekek a számokról, mennyiségekről. Környezetünkkel tanulmányi sétákon, erdei kirándulásokon, táborozások alkalmával a helyszínen ismerkedhetnek a gyerekek. Az osztály tanulói heti egy órában német/angol nyelvet tanulnak.

Az óvodából az iskolába való átmenetet rugalmas óravezetéssel, nyugodt, családias légkörrel tesszük könnyebbé. A napirend kialakításánál figyelembe vesszük a gyerekek életkori sajátosságait. Fontosnak tartjuk a közös beszélgetéseket, az ebéd utáni meseolvasást, a szabad levegőn való önfeledt játékot, a délután lezárását a közös értékeléssel. A tanulók önállóságra nevelése érdekében már az első hetekben bevezetjük a felelősi rendszert.

Kiemelt feladatunknak tekintjük a közösségépítést, a szabadidő hasznos eltöltését is, ezért rendszeresen szervezünk iskolán kívüli programokat: kirándulást, színházlátogatást, múzeumlátogatást, kézműves tábort.
Szeretettel várjuk leendő elsős tanítványainkat az osztályunkba!

Kemény Magdolna


 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz