DÖK - Hartyán Általános Iskola

„Hartyán Alapítvány az Iskoláért” közhasznú szervezet adószáma: 18041789-1-42 OTP BANK: 11715007-20322137
Keresés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

DÖK

Magunkról > Iskolai szervezetek

Diákönkormányzat (DÖK) bemutatkozás

Hartyán Általános Iskola Diákönkormányzata az iskola minden tanulójának alanyi jogon az Közoktatási törvény felhatalmazása alapján szervezett diák érdekképviseleti szerve.

A diákönkormányzat célja, feladatai

  • a diákok érdekképviselete,

  • szabadszellemű, demokratikus légkörű, jó hírnevű iskolai közélet kialakítása, fejlesztése,

  • az iskola tanulói részére – a lehetőségekhez mérten – programok szervezésével tartalmas, élményekben gazdag diákévek biztosítása.


A diákönkormányzat felépítése

  • Diáktanács (DT),

  • Alapegységek (osztályok).


A Diáktanács (DT): az iskolai önkormányzat legmagasabb döntéshozó fóruma, valamint a diákönkormányzat napi ügyeiben eljáró operatív döntéshozó szerv. A diáktanács vezetőjét az intézményvezető – a diáktanács javaslatának meghallgatásával – nevezi ki.

A diáktanács havonta egyszer ülésezik, melyről jegyzőkönyvet készít.

A DÖK mint szervezet gazdasági és pénzügyi feladatokat is ellát. Kezeli az általa rendezett programokból befolyt összegeket, melyből támogatja az iskola rendezvényeit, úgymint a:

  • DÖK által szervezett programok finanszírozását,

  • adventi és karácsonyi készülődést,

  • házi tanulmányi és sportversenyek jutalmazását,

  • Mikulás ajándék a napközis csoportoknak, stb.A diáktanács elnöke:
Tar-Mlinszky Maja Anna
DÖK segítő tanár:
Buzászky Anett
A diáktanács tagjai:
– az osztályok által delegált egy – egy fő

A Diákönkormányzat nevében a Diáktanács elnöke rendelkezik aláírási joggal.
A diáktanács ülésein szavazati joggal rendelkezik minden alapegység (osztály) egy képviselője.

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz