1.n Német nemzetiségi osztály - Hartyán Általános Iskola

„Hartyán Alapítvány az Iskoláért” közhasznú szervezet adószáma: 18041789-1-42 OTP BANK: 11715007-20322137
Keresés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

1.n Német nemzetiségi osztály

Leendő elsősöknek

Kedves Leendő Elsősök! Kedves Szülők!

   Janda Gabriella Renáta vagyok, a leendő elsős német nemzetiségi osztály
osztályfőnöke. Pedagógiai hitvallásomat Dr. Czeizel Endre szavai tükrözik a leghitelesebben: „Nincs szebb dolog, mint megtalálni és kibontani a gyermekben rejlő értékeket.”

Debrecenben, a Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskolán szereztem az első diplomámat tanító-könyvtár szakon. 2015-ben szakvizsgáztam a Károli Gáspár Református Egyetem mentor és vezető tanári szakán, szakterületem a tehetséggondozás.

Sok szeretettel várom a gyerekeket a német nemzetiségi osztályunkba, ahol igyekszem nyugodt, szeretetteljes, harmonikus légkört teremteni. Az iskolába lépő gyerekeket életkoruknál fogva kíváncsiság és érdeklődés jellemzi. Mindezekre építve előnyös ebben a korban megkezdeni az idegen nyelv tanulását. Az iskolában a gyerekek játékosan, konkrét tevékenységeken keresztül, heti 5 órában foglalkoznak a német nyelvvel. Emellett a tanulók megismerkednek a német hagyományokkal, szokásokkal, valamint heti egy órában a német nemzetiségi tánccal.

Anyanyelvünk minél pontosabb ismerete, helyes alkalmazása az idegen nyelv tanulásában is segítségükre lesz. Az olvasástanítás hangoztató – elemző - összetevő módszerrel történik. Nagy hangsúlyt fektetek a nyelvhelyesség ápolására, beszédművelésre, szókincsbővítésre, szövegértésre, helyesírásra. A matematikaórákon a gyerekek sokféle mozgással, játékos tevékenységgel, tapasztalatok gyűjtésével szereznek ismereteket a számokról, mennyiségekről. Célom, hogy a gyerekek megtanuljanak gondolkodni, önállóan tanulni, ezért többféle tanulási technikát is tanítok nekik. Ilyen pl. a gondolattérkép készítése, és használata. Ez alapján bármilyen tananyagot könnyen el tudnak sajátítani. Ez a tanulási technika segíti a tananyag könnyebb megértését, és releváns információt, vázlatot ad az adott témakörrel kapcsolatban.
A gyerekek egyéni ütemben való haladását egyéni-, páros-, csoportos munkával, differenciálással (pl. differenciált rétegmunka) és kooperatív módszerekkel biztosítom. Munkám során igyekszem a tehetséges és a lassabban haladó gyerekeket is képességeiknek megfelelően fejleszteni. Az óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítése érdekében úgy szervezem a tanórákat, hogy azok a gyerekek teherbírásához, képességeihez igazodjanak.

Ehhez a hivatáshoz elengedhetetlen a szülők támogatása. A gyermek, a tanító és a szülő hármas kapcsolata vezethet a sikerhez, a derűs, vidám, pozitív és kiegyensúlyozott iskolai évekhez. Életfeladatomnak tekintem, hogy minden tanítványomnak minél több türelmet, szeretetteli időt adjak, hogy megtalálják saját ritmusukat a fejlődéshez.

Szeretettel várom az érdeklődő szülőket és gyerekeket az Iskolába hívogató programsorozatunkra, ahol minden felmerülő kérdésükre személyesen válaszolok!

                                                         

 Janda Gabriella Renáta


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz